Trinntorps Ventilation grundades 1994 av Erik Paulsen. Idag är vi ett familjeägt företag med 6 anställda med säte i Stockholm.

Bolagsformen är Aktiebolag som innehar F-skattsedel. Org.nr. är 556497-5919. 

 

Miljö & Kvalitetspolicy

Arbetsmilöpolicy

 

Miljö – Arbetsmiljöpolicy

Trinntorp´s Ventilation ab luftbehandlings installationer/ anläggningar skall bli en funktionell del av byggnaderna i framtidens hållbara samhälle. Vi skall alltid efterleva miljökrav, lagar och förordningar i våra kundkontakter. Vi väger in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster. Vår strävan är att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Vi följer arbetsplatsens miljöplan och kontrollerar  att även våra underentreprenörer gör detsamma. Vi utbildar och informerar våra medarbetare om vårt miljöarbete och uppmanar dem att föreslå egna förbättringsåtgärder.

 

Trinntorp´s Ventilation ab alla anställda har tillgång till utrustning, hjälpmedel, välinlärda rutiner och tydliga instruktioner som ger förutsättningar för att utföra arbetet på ett sätt som inte medför några risker för ohälsa. Vi följer alltid gällande arbetsmiljölag. Vi skall alltid verka för att vidareutveckla personalen genom utbildning och stimulerande arbetsuppgifter. Kommunikationen inom företaget skall kännetecknas av öppenhet, ärlighet och hjälpsamhet så att personlig utveckling stimuleras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinntorps Ventilation AB © 2012 • 

 

 

 

Service & Kunskap »

Vi är måna om att du som kund är nöjd. Vi strävar efter bästa möjliga service och utbildar vår personal på de nyaste produkterna och installationsmetoderna.

 

Kvalité och Ansvar »

Vi arbetar bara med godkända märkesprodukter och arbetar enligt ISO9001, 14001.

 

Produktion »

Vi är noggranna med att leverera enligt kundens förväntningar. Vi arbetar med tydliga ritningar och prisförslag där vi och kunden är 100% överens om vad som ingår i leverans och produktion.