Vi är en Stockholmsbaserad ventilationsfirma. Om du söker ventilationsmontörer som ger det lilla extra så har du kommit rätt!
 
Vi kan hjälpa dig med allt ifrån ventilationsrör till filter för ventilationsaggregat och service. Kontakta oss gärna för mer information. 
 
Trinntorps Ventilation grundades 1994 av Erik Paulsen. Idag är vi ett familjeägt företag med 6 anställda med säte i Stockholm.
 
Bolagsformen är Aktiebolag som innehar F-skattsedel. Org.nr. är 556497-5919. 
 

Miljö – Arbetsmiljöpolicy

Trinntorp´s Ventilation ab luftbehandlings installationer/ anläggningar skall bli en funktionell del av byggnaderna i framtidens hållbara samhälle. Vi skall alltid efterleva miljökrav, lagar och förordningar i våra kundkontakter. Vi väger in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster. Vår strävan är att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Vi följer arbetsplatsens miljöplan och kontrollerar  att även våra underentreprenörer gör detsamma. Vi utbildar och informerar våra medarbetare om vårt miljöarbete och uppmanar dem att föreslå egna förbättringsåtgärder.
 
Trinntorp´s Ventilation ab alla anställda har tillgång till utrustning, hjälpmedel, välinlärda rutiner och tydliga instruktioner som ger förutsättningar för att utföra arbetet på ett sätt som inte medför några risker för ohälsa. Vi följer alltid gällande arbetsmiljölag. Vi skall alltid verka för att vidareutveckla personalen genom utbildning och stimulerande arbetsuppgifter. Kommunikationen inom företaget skall kännetecknas av öppenhet, ärlighet och hjälpsamhet så att personlig utveckling stimuleras.

Miljö & Kvalitetspolicy >>
Arbetsmilöpolicy >>