Vi utför alla typer av ventilationsarbeten:
 
Montage. 
Vi monterar kompletta ventilationsanläggningar för villor, skolor, kontorslokaler m.m.
 
Service. 
Vi servar nya och gamla anläggningar där vi bl.a. byter filter, går igenom motorer, rengör aggregat, byte eller reparation av vattenbatterier m.m.
 
Kanalrengöring. 
Vi rengör och rensar kanaler från damm och smuts som t.ex. fettavlagringar.
 
Isolering. 
Vi isolerar nya och gamla kanaler eller reparerar/ återställer befintlig isolering.
 
OVK besiktning. 
Vi OVK-besiktar fastigheter enligt gällande bestämmelser med auktoriserad OVK-besiktningsman.
 
Kyla / Värme. 
Vi säljer och installerar kyl och värmeanläggningar till allt från småhus till stora fastigheter som skolor, lager m.m.
 
Injustering. 
Vi injusterar allt i från stora anläggningar till småhus.
 
CE märkning & Provtryckning
Vi genomför CE märkning och provtryckning av lokaler och hus